Mastery Badge

exid-iloveyou

Deck Name: EXID - I Love You
File Name: exid-iloveyou
Donated By: Kairi


Previous Next

Masters

Amber, Cate, Cecelia, Dhee, Dottie, Eimii, Haylee, Kairi, Lex, Mari, Megan, Megumi, Megumi, Melinda, Mio, Mirabel, Mya, Sanna, Yasu

Other Decks